Kolaborasi LN

Tool ini berfungsi untuk mencari LN yang sama / Kres. Gabungkan semua LN menjadi satu baris dengan pemisah tanda (*). Contoh, jika ingin mencari LN yang sama diantara : 11*22*33*44*55*66*77 dan 44*55*66*77*88*99, maka gabungkan keduanya menjadi 11*22*33*44*55*66*77*44*55*66*77*88*99 dan hasilnya 44*55*66*77


Jumlah LN yang samaLive number
TOP LN0 LN
Patah 10 LN
Patah 20 LN
Patah 30 LN
Patah 40 LN
Patah 50 LN